WAT IS EEN MEDIUM 


Een medium is een paranormaal begaafd mens. Een medium heeft het vermogen om contact te krijgen met de spirituele wereld. Een medium is een soort schakel tussen de stoffelijke en onstoffelijke wereld. Een medium heeft het vermogen om beide werelden samen te brengen. Wanneer een medium zich openstelt via haar innerlijke zintuigen, komt deze verbinding tot stand. Er zijn twee soorten mediumschappen waarvan één mentaal is en de ander via trance. Via mentaal mediumschap wordt de overleden persoon beschreven om herkend te worden door de consultant. Via deze overleden persoon wordt er een boodschap of advies doorgegeven die voor de consultant heel herkenbaar is. Vaak is het voor een medium moeilijk om onder woorden te brengen wat men doorkrijgt. Dit kunnen bijvoorbeeld gevoelens, beelden, woorden of zinnen zijn van een overleden persoon. Dit verklaart tevens waarom een medium soms dingen roept en probeert te achterhalen door soms vragen te stellen, wat bij veel mensen vaak zorgt voor ongeloof. Trance mediumschap is een vorm van mediumschap waarbij het bewustzijn van het medium en de geestelijke wereld samensmelten. Via het medium wordt er gesproken via de geestelijke wereld, of een healing gegeven. Een medium kan je niet zo maar worden, zonder aangeboren talent kun je deze gave niet ontwikkelen. Het mediumschap is niet geheel ongevaarlijk en kan zonder zelfontwikkeling niet zo maar uitgevoerd worden. Bij paranormale consulten is het van groot belang dat een medium sterk in het leven staat en weet waar het mee bezig is. Vaak hebben mediums een leven (gehad) wat niet makkelijk is (of geweest is). Een leven waarin veel is meegemaakt, maakt dat het invoelvermogen voor de consultant erg groot is.